Archives

We have built a solar pnae for hot water!

Solarni kolektor na krovu Poljoprivredne Škole u Banja Luci

Poslje druženje za skupštinu u Istri, evo nas opet u akciji sa Mrežom Ekosela Balkana: ovaj put u Banja Luci, gdje sa ekipom iz ZMAGa koja je dovela iz Zagreba i ljudske i fizičke resurse (intelekt i znanje, veselje, majsotra i materijale), i domačinima Centra za Životnu Sredinu, u suradnji sa Poljoprivrednom Školom i njezinim studentima, gradili su se solarni kolektori za toplu vodu. Evo kako o tome izvještava Miodrag Dakić (vijest preuzeta iz portala EkoMreže BiH ):

Započeo projekat “Mreža ekosela Balkana – Održivost u praksi”

Danas je započela prva radionica u okviru projekta «Mreža ekosela Balkana – Održivost u praksi», viagra slogan koji Centar za životnu sredinu provodi u saradnji sa dva udruženja iz Hrvatske, Zelena mreža aktivističkih grupa iz Vukomerića i Kneja iz Čakovca. Ovim projektom imamo namjeru da podstaknemo rješavanje najosjetljivijeg pitanja održivog razvoja, a to je prije svega nedostatak praktičnih znanja i vještina za održivi način života. Pored pomenutih udruženja, lokalni partneri u realizaciji aktivnosti su Poljoprivredna škola Banjaluka, Centar za razvoj i unapređenje sela, te Odjeljenje za društvene djelatnosti Administrativne službe Grada Banjaluka.

Prva zajednička aktivnost je radionica izrade solarnih kolektora za Poljoprivrednu školu u Banjaluci koja se održava u periodu 18-20. oktobra 2007. godine. Praktični dio radionice vode aktivisti udruženja Zelena mreža aktivističkih grupa iz Vukomerića,a na radionici učestvuje šest učenika banjalučkih srednjih škola i šest predstavnika udruženja za životnu sredinu.

Na radionici će se praktičnim putem pokazati kako se pomoću dostupnih alata i materijala mogu napraviti solarni kolektori za grijanje tople vode u domaćinstvima, javnim objektima i sl.
Solarni kolektori će nakon izrade biti postavljeni na krov fiskulturne sale Poljoprivredne škole i spojeni na kompletni sistem koji će se donirati školi.

U projektu su predviđene četiri radionice – izrada solarnih kolektora za grijanje vode, postavljanje malih hibridnih (vjetar i sunce) energetskih sistema, kompostišta za organski otpad sa kalifornijskim glistama i predavanja o permakulturi. Aktivnosti će se održati tokom 2007. i 2008. godine u Velikoj Gorici, Čakovcu, Sarajevu i Banjaluci.

(Autor: MIODRAG DAKIĆ, CENTAR ZA žIVOTNU SREDINU)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.