Archives

Sustainable development

Definicija održivog razvoja   
Održivi razvoj definira se kao razvoj koji izlazi u susret potrebama sadašnjih generacija pri čemu se vodi računa da zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija ne dovede u pitanje mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija.Održivi razvoj je složen pojam koji sadrži komponentu zaštite okoliša, socijalnu komponentu kao i ekonomsku komponentu. Ideja održivoga razvoja nastala je povezivanjem različitih utjecaja proizvodnje i razvoja s neminovnim utjecajima na široko shvaćen okoliš. Osnovni moto nije zaustavljanje razvoja već pronalaženje putova razvoja koji neće ugroziti okoliš uz naglasak na socijalnom faktoru, poboljšavanjem uvjeta života. Zadatak je vrlo složen jer se radi o naoko suprotstavljenim pojmovima. Međutim, to u stvari nije točno jer je ključ u pronalaženju rješenja koja neće ugroziti uvjete života, a među kojima je i zaštita okoliša bitan element.

Prijelomna točka za globalno prihvaćanje koncepta održivog razvoja bila je Konferencija o održivom razvoju koja je održana 1992. godine u Rio de Janeiro-u. Na toj je Konferenciji usvojen Plan djelovanja za rješavanje problema razvoja i okoliša ili, poznatije, Agenda 21. Konferencija u Rio de Janeiro-u je definirala i smisao sintagme održivi razvoj kao usklađenost gospodarskog rasta s jedne strane i racionalnog korištenja prirodnih resursa s druge strane. Rezultat Konferencije je da se od 1992. godine na svim konferencijama iz područja zaštite okoliša održivi razvoj spominje kao put za izlaz iz globalne ekološke krize.

No, prvi nagovještaji ideje održivosti mogu se pronaći još u razdoblju prosvjetiteljstva kada je uočeno da prekomjerna sječa šuma dovodi do smanjenja prirasta i uništenja šuma. Ipak, tek se 1971. godine prvi put počinje sustavno govoriti o opasnostima koje proizlaze iz nekontroliranog rasta proizvodnje, iskorištavanja prirodnih resursa te povećanja broja stanovnika na Zemlji. Upozorenja iz Izvješća Rimskom klubu pod nazivom «Granice rasta» bila su neposredan povod osnivanju Komisije Brundtland pod vodstvom norveške premijerke Gro Harlem Brundtland. Ta je Komisija u svom Izvješću “Naša zajednička budućnost” ponudila ideju održivog razvoja kao mogućeg pomirenja ambicija usmjerenih prema stalnom razvoju s jedne strane te zaštite okoliša s druge strane.

Koncept održivog razvoja temelji se na tri područja:

– ravnomjernom gospodarskom rastu,
– zaštiti i očuvanju okoliša,
– poštivanju i unapređenju socijalnih i ljudskih prava.

Iako su na početku isticana prva dva aspekta koncepta, razvojem ideje sve se veća pažnja posvećivala i jačanju socijalnog aspekta koncepta.