Archives

Yoga in nature

“Yoga u Svakodnevnom Životu”

YUSŽ ( “Yoga in Daily Life” ) je međunarodni sistem psihofizičkih vježbi yoge.

Kroz osam stupnjeva radža i hatha yoga tehnika – asane, pranayame, mudre, bandhe, kriye – postupno se eliminiraju akumulirani negativni efekti stresova i razvija se dobro mentalno, tjelesno, duhovno i socijalno zdravlje savremenog čovjeka.

Sistem čine:

1. Asane, radža i hatha yoge.

2. Uče se načini pravilnog disanja, uravnoteženja energija i pročiščavanja tehnikama pranayame. Ovim tehnikama se pripisuje dugovječnost i vitalnost yogija.

3. Kroz tehnike vrlo dubokog i potpunog psihofizičkog opuštanja uče se načini uklanjanja napetosti i stresa.

4. Kroz kontrolu vlastitih misli i emocija kao i tehnika koncentracije polaznici se pripremaju za istinsku meditaciju i tehnike samoanalize. Uče se i mnoge druge pomočne tehnike – mudre, bandhe i kriye – a česti su i seminari zdrave ishrane i kuhanja.

Autor sistema:

Paramhans Swami Maheswarananda. Jedan je od največih humanista i znalac yoge.

“Yoga u svakodnevnom životu” prakticira se u Australji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Českoj, Hrvatskoj, Indiji, Italji, Srbiji, Kanadi, Mađarskoj, Novoj Zelandiji, Njemačkoj, SAD, Slovačkoj, Slovenji, Spanjoljškoj, Švičarskoj, Velikoj Britanji, itd.

Kako nam Yoga pomaže u Svakodnevnom Životu:

– Oslobađanje od nakupljenih napetosti i stresa.

– Oslobađanja od osječaja tjeskobe i straha.

– Ubrzanja razvoja sposobnosti i talenata.

– Povečanje koncentracije i memorije.

– Kontroliranje vlastitih misli.

– Razvjanje kreativnosti i životne radosti.

– Ostvarivanje sklada i unutarnjeg mira.

– Otklanjanje emocionalnih i psihičkih napetosti.

– Postizanje veče opuštenosti kao kvalitet života.

– Postizanje pravilnog držanja tjela.

– Povečanje gipkosti i elastičnosti cijelog tjela.

– Za poboljšan rad dišnih organa.

– Proti bolesti srca i krvotoka.

 – Za lječenje reumatskih tegoba.

– Kao dopunu fizikalnoj terapji proti bolova u leđima i zglobovima.

Na svim nivoima ovog sistema se nakon asana posebnim tehnikama disnja organizam oslobađa toksina iz tjela. Yogom se možemo baviti cijeli život, i u dubokoj starosti, čime ova dob postaje oslobođena uobičainih tegoba i može dobiti novu kvalitetu.

Pored osnovnog programa, po sistemu YUSŽ postoje i drugi programi: yoga ya djecu, yoga za trudnice, yoga za, yoga za kralježnicu.

 PONUDA

– Vikend seminari

– Jednotjedni seminari

– Yoga za djecu

– Yoga za kralježnicu

Vikend seminar:

Rano ujutro (u zori): meditacija; pranayama – asane; doručak, šetnje u prirodi, opuštanje, ručak, slobodno vrijeme; poslje ručka, yoga nidra (relaksacija), meditacija u prirodi pokraj Une i slapova.

Tjedni seminari:

Pored već opisanih redovitih aktivnosti, uključimo i naprednje tehnike, oviseći o grupi (po dogovoru): mudre, bandhe, šest tehnika hatha yoge kriye – šat karme, itd.

Yoga za djecu

Interesantan je i značajan rad sa djecom i omladinom jer je dobro sa yogom započeti što ranje. Vježbanjem yoge, djete ne postiže samo elastičnost i veću pokretljivost i sposobnost koncentracije, već i jačanje imuniteta. Yoga polazi od unutarnjih potreba djeteta i pomaže mu da prevlada svoje probleme i komplekse. Omugučuje djetetu da se razvija prirodno i nenasilno te da u svakom smjeru i u punoj mjeri skladno izgrađuje sve djelove svoje ličnosti u svoju korist i u korist društva.

Informacije i upisi na prvi stupan

Broj telefona/faxa:  (00387) 37 – 351244

Mob. (00387) 61 – 810169

Za sezonu 2007-2008: od 03.09.2007 g.

Adresa

 Ul. Mehmeda Šakira Kurtćehajića (Repušine)

Bihać